სიახლეები

28 ივნისი 2016

ახალი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია

2016 წლის 28 ივნისს გაიმართა  სახელმძღვანელოს "დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულების მოპოვება სასამართლოს მეშვეობით -2014- 2015 წწ. მდგომარეობის შეფაება და რეკომენდაციები'' პრეზენტაცია. სახელმძღვანელო გამოიცა საქართველოს იურიდიული ასოციაციის მიერ, ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველოს" მხარდაჭერით.სეხელმძღვანელოს ავტორები არიან VBAT-ის პარტნიორი დავით კვაჭანტირაძე და იურისტი დავით აბესაძე.

2 დეკემბერი 2015

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი

„ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა“-ს (ABA ROLI)  მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო ანტინარკოტიკული და სამართალდაცვითი პროგრამების ბიუროს (INL)  ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით  2015 წელს გამოიცა “საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი“, რომლის ერთ- ერთი ავტორი არის VBAT-ის  პარტნიორი დავით კვაჭანტირაძე.

3 ივნისი 2015

ახალი სახელმძღვანელო ადვოკატებისათვის

ამერიკის იურისტთა ასოციაციამ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატებისათვის გამოსცა სახელმძღვანელო "სისხლის სამართლის საქმეზე მუშაობის პრაქტიკული საკითხები". სახელმძღვანელოს ერთ–ერთი ავტორი არის VBAT-ის პარტნიორი დავით კვაჭანტირაძე

29 აპრილი 2015

TBILISI OPEN AIR 2015

ტრადიციისამებრ, იურიდიული ფირმა VBAT გაუწევს იურიდიულ მომსახურებას რეგიონში ერთ–ერთ ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ ფესტივალს TBILISI OPEN AIR 2015.

18 მარტი 2015

მიწვევა ნიუ–ვიჟენ უნივერსიტეტში

პარტნიორი დავით კვაჭანტირაძე მიწვეულ იქნა ნიუ–ვიჟენ უნივერსიტეტში,სადაც წაიკითხვას ლექციებს სისხლის სამართალში.