სიახლეები

23 ოქტომბერი 2014

თინათინ ცხვედიანის დაწინაურება

VBAT სიხარულით აღნიშნავს, რომ თინათინ ცხვედიანი დაწინაურდა უფროსი იურისტის თანამდებობაზე.

8 აგვისტო 2014

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების აქტუალური საკითხებზე სამუშაო ჯგუფი

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციაში შეიქმნა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების აქტუალური საკითხებზე სამუშაო ჯგუფი. აღნიშნული ჯგუფის ხელმძღვანელად არჩეულ იქნა VBAT-ის პარტნიორი, ნანა ამისულაშვილი.

6 აგვისტო 2014

სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფი საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციაში

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციაში შეიქმნა სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფი, რომლის ხელმძღვანელად არჩეულ იქნა VBAT-ის პარტნიორი, დავით კვაჭანტირაძე.

2 აპრილი 2014

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

VBAT-იმ  სხვა  იურიდიულ კომპანიებთან ერთად დააფუძნა საქართველოს იურიდიული  ფირმების ასოციაცია. VBAT-ის პარტნიორი დავით კვაჭანტირაძე არჩეულ იქნა ახლად შექმნილი ასოციაციის გამგეობის წევრად.

20 იანვარი 2014

თინათინ ცხვედიანის დისერტაცია ესექსის უნივერსიტეტისათვის

სად გადის ზღვარი დაცულ და აკრძალულ გამოხატვას შორის? სიძულვილის ენის პრობლემა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში. თინათინ ცხვედიანის დისერტაცია ესექსის უნივერსიტეტისათვის: LLM ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში.