სიახლეები

17 თებერვალი 2009

ახალი ოფისი პეტრიაშვილის ქუჩაზე

VBAT-ის ახალი ოფისის მისამართია: თბილისი, პეტრიაშვილის ქუჩა 27. საკონტაქტო ტელეფონებია: +995 32 72 89 38; +995 32 305 777

13 ოქტომბერი 2008

VBAT-ის გუნდს დაუბრუნდა გვანცა კარანაძე

როტერდამის ერაზმუსის უნივერსიტეტის (ჰოლანდია) სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ VBAT-ის გუნდს დაუბრუნდა გვანცა კარანაძე. გვანცა კარანაძემ წარმატებით დაასრულა როტერდამის ერაზმუსის უნივერსიტეტის ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა (LL.M.) და დაიცვა სამაგისტრო ხარისხი ბიზნეს, საკორპორაციო და საზღვაო სამართალში.

23 ივნისი 2008

თანამშრომლობა ბანკ "რესპუბლიკასთან" (ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი)

ბანკ "რესპუბლიკის" (ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი) მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა VBAT, რის შედეგადაც დაიწყო თანამშრომლობა იურიდიულ სფეროში.

20 ნოემბერი 2007

VBAT ფართოვდება, ჩვენი ახალი მისამართი

კომპანიის თანამშრომელთა რიცხვის ზრდასთან ერთად აუცილებელი გახდა ჩვენი ოფისის გაფართოვებაც. თბილისში ჩვენი ახალი მისამართია: ალ. ყაზბეგის გამზირი 44. შეგიძლიათ აგრეთვე დაგვიკავშირდეთ: ტელ.: 393 255, ფაქსი: 393 256

21 მაისი 2007

ახალი კლიენტები ჩვენს ფირმაში

ფირმის თანამშრომელთა პროფესიონალიზმის, შრომისმოყვარეობისა და ყურადღების შედეგად, ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა ისეთ სერიოზულ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა შპს ქიუტელ საქართველო, შპს სასკო, შპს ჟოკეი-კლუბი, შპს ჯორჯიან თრეიდ კორპორეიშენი და სხვა, რომლებიც დღეს ჩვენი იურიდიული ფირმის მომსახურებით სარგებლობენ. ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენი მომსახურებით კმაყოფილ კლიენტთა რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება.