სიახლეები

თინათინ ცხვედიანის დაწინაურება

VBAT სიხარულით აღნიშნავს, რომ თინათინ ცხვედიანი დაწინაურდა უფროსი იურისტის თანამდებობაზე.

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების აქტუალური საკითხებზე სამუშაო ჯგუფი

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციაში შეიქმნა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების აქტუალური საკითხებზე სამუშაო ჯგუფი. აღნიშნული ჯგუფის ხელმძღვანელად არჩეულ იქნა VBAT-ის პარტნიორი, ნანა ამისულაშვილი.

სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფი საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციაში

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციაში შეიქმნა სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფი, რომლის ხელმძღვანელად არჩეულ იქნა VBAT-ის პარტნიორი, დავით კვაჭანტირაძე.

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

VBAT-იმ  სხვა  იურიდიულ კომპანიებთან ერთად დააფუძნა საქართველოს იურიდიული  ფირმების ასოციაცია. VBAT-ის პარტნიორი დავით კვაჭანტირაძე არჩეულ იქნა ახლად შექმნილი ასოციაციის გამგეობის წევრად.

თინათინ ცხვედიანის დისერტაცია ესექსის უნივერსიტეტისათვის

სად გადის ზღვარი დაცულ და აკრძალულ გამოხატვას შორის? სიძულვილის ენის პრობლემა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში. თინათინ ცხვედიანის დისერტაცია ესექსის უნივერსიტეტისათვის: LLM ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში.